1.
Stenseth T. Hvordan fremme studentaktivitet og engasjement for læring? En designbasert studie av omvendt undervisning og videorefleksjoner i lærerutdanningen. ADNO [Internett]. 15. desember 2021 [sitert 17. august 2022];15(3):22 sider. Tilgjengelig på: https://journals.uio.no/adnorden/article/view/8313