1.
Löfstedt M. Konstruktiv religionskritik och religionsundervisning. ADNO [Internett]. 8. desember 2020 [sitert 23. januar 2022];14(4):18 sider. Tilgjengelig på: https://journals.uio.no/adnorden/article/view/8346