1.
Samuelsson L. Etik i utbildning för hållbar utveckling – Att undervisa den etiska dimensionen av en kontroversiell fråga. ADNO [Internett]. 8. desember 2020 [sitert 19. januar 2021];14(4):22 sider. Tilgjengelig på: https://journals.uio.no/adnorden/article/view/8348