1.
Mandelid MB, Abelsen K, Leirhaug PE. Vurdering i kroppsøving for livslang friluftslivsglede. ADNO [Internett]. 10. november 2022 [sitert 9. desember 2022];16(3):17 sider. Tilgjengelig på: https://journals.uio.no/adnorden/article/view/8351