1.
Wedin Åsa, Rosén J. Språkliga normer i förskollärarutbildning: Ett kritiskt perspektiv. ADNO [Internett]. 9. november 2021 [sitert 1. desember 2021];15(2). Tilgjengelig på: https://journals.uio.no/adnorden/article/view/8361