1.
Hancock CHH, Midthassel UV, Fandrem H. Læreres erfaringer med å fremme tilhørighet og engasjement i flerkulturelle klasser i videregående skole. ADNO [Internett]. 9. november 2021 [sitert 1. desember 2021];15(2). Tilgjengelig på: https://journals.uio.no/adnorden/article/view/8381