1.
Halberg H, Brumo J. Ulv engasjerer! Erfaringer med skjønnlitteratur i tverrfaglig arbeid på mellomtrinnet. ADNO [Internett]. 19. januar 2021 [sitert 14. mai 2021];15(1):19 sider. Tilgjengelig på: https://journals.uio.no/adnorden/article/view/8474