1.
Snoder S, Hedman C, Dewilde J. Legitimerad flerspråkighet i utspädd dos - flerspråkiga grundskollärares perspektiv. ADNO [Internett]. 26. august 2021 [sitert 15. august 2022];15(2):25 sider. Tilgjengelig på: https://journals.uio.no/adnorden/article/view/8477