1.
Haslekås C, Kittilsen S. Lærerstudenter i elevrollen møter utforskende arbeidsmåter i naturfag. ADNO [Internett]. 9. november 2022 [sitert 9. desember 2022];16(3):23 sider. Tilgjengelig på: https://journals.uio.no/adnorden/article/view/8569