1.
Kvithyld T. Hvordan iscenesetter to lærere skriveundervisning ut fra den samme pedagogiske ressursen, og hvordan nyttiggjør elevene seg av denne undervisningen når de skriver?. ADNO [Internett]. 9. februar 2021 [sitert 31. juli 2021];15(1):26 sider. Tilgjengelig på: https://journals.uio.no/adnorden/article/view/8609