1.
Vikøy A. Vilkår for fleirspråklegheit i norskfaget – Ein analyse av læreplanar og lærebøker med fokus på fleirspråklege kompetansemål. ADNO [Internett]. 23. mars 2021 [sitert 19. april 2021];15(1). Tilgjengelig på: https://journals.uio.no/adnorden/article/view/8678