1.
Åkerholm K, Höglund H. Möte med det obestämbara: ungdomars tolkningsförhandlingar med bilderboken Hemma hos Harald Henriksson. ADNO [Internett]. 17. oktober 2022 [sitert 9. desember 2022];16(3):19 sider. Tilgjengelig på: https://journals.uio.no/adnorden/article/view/8720