1.
Alterhaug H. Fordypning, frihet og fravær av stress Erfaringer med estetiske uttrykksformer i teoretiske fag på ungdomstrinnet. ADNO [Internett]. 23. november 2021 [sitert 1. desember 2021];15(2):22 sider. Tilgjengelig på: https://journals.uio.no/adnorden/article/view/8776