1.
Halberg H, Fiskum TA. Skjønnlitteraturen i det tverrfaglige - Når mellomtrinnselever leser skjønnlitteratur og lærer om rovdyr i en uteskoledidaktisk sammenheng . ADNO [Internett]. 9. november 2022 [sitert 9. desember 2022];16(3):26 sider. Tilgjengelig på: https://journals.uio.no/adnorden/article/view/8808