1.
Boström L, Orwehag M, Elvstrand H. På spaning efter fritidshemmets didaktik. ADNO [Internett]. 28. mars 2022 [sitert 27. juni 2022];16(1):27 sider. Tilgjengelig på: https://journals.uio.no/adnorden/article/view/8834