1.
Skaftun A, Sønneland M. Kritisk literacy i litteraturundervisningen. ADNO [Internett]. 6. september 2022 [sitert 7. oktober 2022];16(2):21 sider. Tilgjengelig på: https://journals.uio.no/adnorden/article/view/8874