1.
Sæther S, Spord Borgen J, Leirhaug PE. Lek i læreplanen i kroppsøving - historisk konseptualisering. ADNO [Internett]. 18. oktober 2022 [sitert 8. desember 2022];16(3):24 sider. Tilgjengelig på: https://journals.uio.no/adnorden/article/view/8977