1.
Marti KT, Knain E. Bærekraftig utvikling i naturfaglige og samfunnsfaglige skriveoppgaver fra grunnskolen. ADNO [Internett]. 6. september 2022 [sitert 7. oktober 2022];16(2):25 sider. Tilgjengelig på: https://journals.uio.no/adnorden/article/view/8979