1.
Bendegard S, Hallesson Y. Critical literacy i ämnet svenska: – vad säger de nationella läsproven?. ADNO [Internett]. 6. september 2022 [sitert 7. oktober 2022];16(2):22 sider. Tilgjengelig på: https://journals.uio.no/adnorden/article/view/8987