1.
Reffhaug MBA, Jegstad KM, Andersson-Bakken E. Kritisk tenkning – fra intensjon til praksisfortolkning: En analyse av barnetrinnslæreres forståelse av kritisk tenkning. ADNO [Internett]. 6. september 2022 [sitert 7. oktober 2022];16(2):21 sider. Tilgjengelig på: https://journals.uio.no/adnorden/article/view/8989