1.
Undrum LVM. Kritisk tilnærming til tekster i sosiale medier: - En studie av influenseres tekster på Instagram og unges utfordringer i møte med dem. ADNO [Internett]. 6. september 2022 [sitert 7. oktober 2022];16(2):24 sider. Tilgjengelig på: https://journals.uio.no/adnorden/article/view/8990