1.
Veum A, Kvåle G, Løvland A, Skovholt K. Kritisk tekstkompetanse i norskfaget: Korleis elevar på 8. trinn les og vurderer multimodale kommersielle tekstar. ADNO [Internett]. 6. september 2022 [sitert 7. oktober 2022];16(2):21 sider. Tilgjengelig på: https://journals.uio.no/adnorden/article/view/8992