1.
Wetlesen A, Eie S. ‘Sted’ som utgangspunkt for kritisk tenkning i geografi. ADNO [Internett]. 6. september 2022 [sitert 7. oktober 2022];16(2):22 sider. Tilgjengelig på: https://journals.uio.no/adnorden/article/view/8994