1.
Andersson-Bakken E, Heggernes SL, Krogstad Svanes I, Tørnby H. “Men da blir det urettferdig for dem som ikke får!”: Bildebøker som utgangspunkt for kritisk tenkning på barnetrinnet . ADNO [Internett]. 6. september 2022 [sitert 7. oktober 2022];16(2):23 sider. Tilgjengelig på: https://journals.uio.no/adnorden/article/view/8995