1.
Weyergang C. «… og hvordan kan vi vite det, da?»: Ungdomsskoleelevers lesestrategier i møte med tekstoppgaver i samfunnsfag som krever en kritisk tilnærming. ADNO [Internett]. 6. september 2022 [sitert 7. oktober 2022];16(2):29 sider. Tilgjengelig på: https://journals.uio.no/adnorden/article/view/9059