1.
Scheie E, Berglund T, Munkebye E, Lyngved Staberg R, Gericke N. Læreplananalyse av kritisk tenking og bærekraftig utvikling i norsk og svensk læreplan. ADNO [Internett]. 6. september 2022 [sitert 7. oktober 2022];16(2):32 sider. Tilgjengelig på: https://journals.uio.no/adnorden/article/view/9095