1.
Lorentzen V. Kritisk literacy i skriveopplæringa: å ta stilling til problemer og ytre seg på naturfaglig grunnlag. ADNO [Internett]. 19. mai 2022 [sitert 18. august 2022];16(1):29 sider. Tilgjengelig på: https://journals.uio.no/adnorden/article/view/9150