1.
Ivashenko Amdal I, Mastad LBT. Forståelsen av lærerutdannerrollen blant skolebaserte lærerutdannere i Norge. ADNO [Internett]. 8. juni 2022 [sitert 18. august 2022];16(1):23 sider. Tilgjengelig på: https://journals.uio.no/adnorden/article/view/9154