1.
Stavelie H. «A-skole» eller «B-skole»? Målstyring og lærerprofesjonalitet i Osloskolen. ADNO [Internett]. 9. november 2021 [sitert 1. desember 2021];15(2). Tilgjengelig på: https://journals.uio.no/adnorden/article/view/9165