1.
Vie I-KL. Læreroppfatninger om elevers møter med biografier i klasserommet. ADNO [Internett]. 31. mai 2022 [sitert 10. desember 2022];16(1):20 sider. Tilgjengelig på: https://journals.uio.no/adnorden/article/view/9253