1.
Sørensen MH, Medbø JI. I hvilken grad påvirker omvendt undervisning elevenes læringsutbytte i matematikk på 9. trinn sammenlignet med tradisjonell undervisning?. ADNO [Internett]. 3. november 2022 [sitert 4. desember 2022];16(3):20 sider. Tilgjengelig på: https://journals.uio.no/adnorden/article/view/9268