1.
Reitan Jensen P. Koherens i lektorutdanninga ved tre utdanningsinstitusjonar i Noreg. Ein kvalitativ studie frå eit leiingsperspektiv. ADNO [Internett]. 17. oktober 2022 [sitert 9. desember 2022];16(3):21 sider. Tilgjengelig på: https://journals.uio.no/adnorden/article/view/9286