1.
Olsen R, Bjørndal C. Fragmentarisk partnerskap i lærerstudenters FoU-veiledning: En studie av studenter og lærerutdanneres erfaringer. ADNO [Internett]. 16. november 2022 [sitert 9. desember 2022];16(3):24 sider. Tilgjengelig på: https://journals.uio.no/adnorden/article/view/9343