1.
Frønes TS, Folkeryd JW, Børhaug K, Sillasen MK. Kritisk literacy på fagenes premisser – med eksempler fra morsmålsfag, naturfag og samfunnsfag . ADNO [Internett]. 6. september 2022 [sitert 7. oktober 2022];16(2):28 sider. Tilgjengelig på: https://journals.uio.no/adnorden/article/view/9779