Främjar EU demokrati i Jordanien?

  • Ann-Kristin Jonasson

Sammendrag

EU verkar för demokrati i de muslimska länderna runt Medelhavet. Men förverkligas politiken? Här analyseras detta genom olika perspektiv på fallet Jordanien. Resultaten tyder på att EU:s demokratifrämjande i stor utsträckning är retoriskt. I praktiken riskerar EU:s agerande att motverka demokratisering.