Kyotoprotekollen kommer til Midtøsten

  • Jørund Buen

Abstract

Kyoto og klimakvoter er nå på alles lepper i Norge og resten av Skandinavia. Men hvordan har landene i Midtøsten oppført seg i klimaforhandlingene? Hvor aktive er de i det globale  limakvotemarkedet i dag, og hvilken rolle kan de komme til å spille i fremtiden?