"Profetens arvinger". Oppfatninger om lærdes autoritet i arabisk-islamsk middelalder

Forfattere

  • Nora S. Eggen

DOI:

https://doi.org/10.5617/ba.6322

Sammendrag

Autoritet, forstått som legitim innflytelse, er både vanskelig definerbart og vanskelig målbart. I denne artikkelen diskuterer jeg hvordan den nordafrikanske lærde al-Qādī ʿIyād (d. 1149) tilkjente sine forgjengere i mālikī-tradisjonen ulike former for autoritet gjennom sitt biografiske oppslagsverk Tartīb al-madārik.

Nedlastinger

Utgave

Seksjon

Artikler