Teknologi og forskningslære i videregående skole: Hvem er lærerne og hvordan former de faget?

  • Berit Bungum
##plugins.pubIds.doi.readerDisplayName##: https://doi.org/10.5617/adno.1033
Emneord (Nøkkelord): Lærere, læreplan, Teknologi og forskningslære

Sammendrag

Teknologi og forskningslære er et nytt og mangfoldig programfag i videregående skole. Denne artikkelen presenterer en undersøkelse av lærerne i dette faget: hva slags bakgrunn de har, hva de ser som sine styrker og utfordringer i å undervise faget, og hvordan de med utgangspunkt i sin kompetanse realiserer ideene bak læreplanen. Undersøkelsen er utført som en skriftlig spørreundersøkelse med utdypende intervjuer med utvalgte lærere. Resultatene viser at lærerne som har deltatt i undersøkelsen samlet sett er en svært kompetent gruppe, men at de i stor grad framtrer som enten "teknolog" eller "forsker" i hva de ser som sine styrker og utfordringer i faget. Videre beskrives hvordan to lærere, som representerer arketyper av lærere i disse to gruppene, tolker læreplanen ulikt i lys av sin egen kompetanse, og hvordan de på ulike måter realiserer innholdet i Teknologi og forskningslære som fag ved sine skoler.
Publisert
2009-05-03
Seksjon
Artikler