«Det finnes det vel ikke noe forskning på?» Et eksempel på studentinvolvering i forskning

  • Lars Anders Kulbrandstad
##plugins.pubIds.doi.readerDisplayName##: https://doi.org/10.5617/adno.1038
Emneord (Nøkkelord): studentinvolvering i forskning, norskfaget, språkholdninger, holdninger til dialekt, holdninger til utenlandsk aksent

Sammendrag

I flere styringsdokumenter for høgere utdanning understrekes det ikke bare at undervisningen som gis skal være forskningsbasert, men at studentene bør involveres direkte i forskningen som det vitenskapelige personalet selv driver. Hittil er lite publisert om erfaringer fra slik studentmedvirkning. Denne artikkelen rapporterer fra et prosjekt der fire allmennlærerstudenter deltok i utprøving av et opplegg for innsamling av data om språkholdninger og språkkunnskaper blant ungdomsskoleelever. Studentene fikk grunnleggende faglig og metodisk opplæring, var med og utviklet instrumenter for dataelisitering, gjennomførte selve innsamlingen og medvirket i bearbedingen og analysen av data og rapporteringen av funn. Artikkelen presenterer resultater fra utprøvingen av elisiteringsinstrumentene, evaluerer erfaringene med studentinvoleringen og diskuterer noen utfordringer som slik involvering kan innebære.
Publisert
2009-06-03
Seksjon
Artikler