Barns kommunikasjon med ulike typer kart - en progressiv tilnærming til kartlesing

  • Trine Bjerva
  • Jon Anders Græsli
  • Thorsteinn Sigurjonsson
Emneord (Nøkkelord): Kartstigen, kartlesing, kommunikasjon, kart, direkte representasjoner, perspektiv representasjoner

Sammendrag

Utgangspunktet for denne studien er en erkjennelse av hvor vanskelig det kan være for barn å samhandle med det symbolske kartet. Hovedmålet for prosjektet var å utvikle sikrere viten om hvordan barn kommuniserer med ulike typer kart. Det er utarbeidet en modell (Bjerva, Græsli, & Sigurjónsson, 2010) som viser hvordan vi kan utvikle ferdigheten kartlesing hos barn. Vi har undersøkt 106 barn i alderen 3 til 12 år om hvordan de mestrer direkte representasjoner (detaljfoto) og perspektiv representasjoner (håndtegnet skråkart). Forskningsdesignet har en økologisk tilnærming hvor datainnsamlingen har foregått i terrenget. Resultatene indikerer at selv små barn mestrer antatt kompliserte oppgaver når de blir presentert for enkle hjelpemidler.
Publisert
2011-11-22
Hvordan referere
Bjerva, T., Græsli, J. A., & Sigurjonsson, T. (2011). Barns kommunikasjon med ulike typer kart - en progressiv tilnærming til kartlesing. Acta Didactica Norge, 5(1), (Art 6, 18 sider). https://doi.org/10.5617/adno.1066
Seksjon
Artikler