Wikipedias inntog på kildelista – holdninger blant lærere og elever til Wikipedia i en skolekontekst

Forfattere

  • Marte Blikstad-Balas ILS
  • Tora Høgenes

DOI:

https://doi.org/10.5617/adno.1094

Emneord (Nøkkelord):

literacy, Wikipedia, kildekritikk, IKT i skolen

Sammendrag

I denne artikkelen diskuterer vi hvordan elever og lærere forholder seg til et av verdens mest populære nettsteder, det digitale leksikonet Wikipedia. Internasjonal forskning antyder at mens Wikipedia er svært populært blant elever, kan mange lærere styre sin begeistring for Wikipedia som faglig kilde i skolearbeid. Studien vi presenterer kombinerer to ulike datakilder for å belyse empirisk hvordan elever og lærere forholder seg til Wikipedia. Dataene om elevers holdninger er skriftlige svar 168 elever i videregående skole har gitt på spørsmål om hva de anser som de største fordelene og de største ulempene med Wikipedia i skolesammenheng. Dataene som sier noe om hvordan lærere forholder seg til det samme nettstedet er kvalitative intervjuer av fire samfunnsfaglærere. Lærerne intervjues om hvordan de forholder seg til elevenes bruk av Wikipedia og i hvilken grad de selv integrerer Wikipedia i undervisningen sin. Studien viser at mens elevene er svært samstemte om Wikipedias kvaliteter, er det stor individuell variasjon i lærernes holdninger til Wikipedia, og i hvilken grad de eksplisitt gir elevene opplæring og råd om kildekritikk. Vi finnes også at flere elever anser lærernes skepsis som en av Wikipedias største ulemper i skolesammenheng og tilpasser seg lærernes preferanser på ulike vis. Avslutningsvis diskuterer vi implikasjoner av studien og argumenterer for at det kan være uheldig om det er tilfeldig om Wikipedia adresseres eksplisitt i undervisning eller ei.

Nedlastinger

Publisert

2014-05-05

Hvordan referere

Blikstad-Balas, M., & Høgenes, T. (2014). Wikipedias inntog på kildelista – holdninger blant lærere og elever til Wikipedia i en skolekontekst. Acta Didactica Norge, 8(1), Art. 2, 17 sider. https://doi.org/10.5617/adno.1094

Utgave

Seksjon

Artikler