Conceptual Framework for Analyzing Qualities in Teacher Education: Looking at Features of Teacher Education from an International Perspective

Forfattere

  • Kirsti Klette
  • Karen Hammerness

DOI:

https://doi.org/10.5617/adno.2646

Sammendrag

Over hele verden har politiske diskusjoner om lærerutdanning og dens rolle for lærerkvalitet en tendens til å fokusere på debatter om lærerutdanningens karakter og behovet for avanserte sertifiseringsordninger for lærere. Vi argumenterer i denne artikkelen for at feltet har behov for et utvalg indikatorer—en rekke sterke, forskningsbaserte indikatorer som kan brukes både på store offentlige universiteter, samt små regionale høyskoler. Disse indikatorene må være relevante for lærersertifisering på tvers av alders- og utviklingsstadier. I denne artikkelen knytter vi oss til en pågående samtale om måter å koble teori og praksis i lærerutdanningen, og andre forskeres arbeid med å identifisere slike kvalitetsindikatorer for lærerutdanning, ved å analysere lærerutdanningsprogram i Finland, Norge, Chile, Cuba og USA. Vi foreslår at lærerutdanning blir designet rundt en klar og felles visjon om god undervisning; den er koherent ved at den kobler teori og praksis og gir muligheter til å lære som er på linje med programmets visjon for god undervisning; og den gir muligheter til å praktisere undervisning. Det er økende enighet i forskningslitteraturen om disse tegnene på kvalitet, og våre analyser viser at det også er et gryende empirisk grunnlag som gir støtte til verdien av dem.

Nøkkelord: lærerutdanning, kvalitetsindikatorer, komparativ forskning

Abstract
Around the world, policy discussions of teacher education in relationship to teacher quality have tended to focus more closely around debates about the nature of teacher preparation and the need for teachers to possess advanced degrees or certification. The field is in need of an array of indicators, we argue in this article—a set of powerful, well-researched indicators that can be applied to large public universities as well as small regional colleges. These indicators need to be relevant for teacher certification across a variety of age-ranges and developmental stages. In this article, we report on a growing conversation about ways of linking theory and practice in teacher education, and efforts on the part of researchers to identify key features of powerful teacher education, analyzing teacher education programs in Finland, Norway, Chile, Cuba and the US. We propose that quality teacher education is designed around a clear and shared vision of good teaching; it is coherent in that it links theory with practice and offers opportunities to learn that are aligned with the vision of good teaching; and it offers opportunities to enact teaching. While these features are supported for the most part by growing consensus in the literature, there is also an emerging empirical base that provides support for the value of them, as suggested from these analyses.

Keywords: teacher education, teacher preparation, quality indicators, comparative research

Nedlastinger

Publisert

2016-04-15

Hvordan referere

Klette, K., & Hammerness, K. (2016). Conceptual Framework for Analyzing Qualities in Teacher Education: Looking at Features of Teacher Education from an International Perspective. Acta Didactica Norge, 10(2), 26–52. https://doi.org/10.5617/adno.2646

Utgave

Seksjon

DEL A: Design av lærerutdanninger / Teacher education design