Teacher planning in a learning outcome perspective: A multiple case study of mathematics and L1 Danish teachers

  • Jesper Bremholm
  • Charlotte Krog Skott Department of research and development University College Capital Copenhagen Denmark

Sammendrag

Abstract
Like most European countries, Danish education is facing a radical shift towards a focus on learning outcomes, which calls for renewed attention to teachers’ instructional planning. In this article, we explore teacher planning in mathematics and L1 Danish, focussing particularly on the role of instructional materials. Using data from a lesson study project and a theoretical framework that conceptualises planning in a local institutional setting, we analyse planning at both teacher and school level. This allows us to identify practices in teachers’ planning that may hinder an outcome perspective, but that nevertheless seem meaningful in a broader institutional context.

Keywords: Teacher planning, learning outcome, mathematics education, Danish as L1 education.


Læreres planlægningspraksis i et læringsmålsperspektiv: Et multipelt casestudie af matematik- og dansklærere

Sammendrag
Danmark står, som mange europæiske lande, over for radikale uddannelsesforandringer med læringsmål som omdrejningspunkt, som kræver fornyet opmærksomhed på læreres undervisningsplanlægning. I artiklen udforsker vi læreres planlægningspraksis i matematik og dansk ved primært at fokusere på den rolle, som undervisningsmaterialer spiller. Ud fra data fra et lektionsstudieprojekt og en teoretisk ramme, der begrebsliggør planlægning i en lokal institutionel kontekst, analyserer vi planlægningspraksis ift. både et lærer- og et skoleniveau. Dette gør det muligt at identificere praksisser, der forhindrer lærere i at planlægge med fokus på læringsmål, men som ikke desto mindre forekommer meningsfulde, når de forstås i en bredere institutionel kontekst

Nøgleord: Læreres planlægning, læringsmål, matematikundervisning, danskundervisning (L1)

Forfatterbiografier

Jesper Bremholm

Program for Didactics

Danish School of Education, Aarhus University

Copenhagen

Charlotte Krog Skott, Department of research and development University College Capital Copenhagen Denmark

Ass. professor

Department of research and development
University College Capital
Copenhagen
Denmark

Publisert
2019-01-14
Hvordan referere
Bremholm, J., & Skott, C. K. (2019). Teacher planning in a learning outcome perspective: A multiple case study of mathematics and L1 Danish teachers. Acta Didactica Norge, 13(1), Art. 1, 22 sider. https://doi.org/10.5617/adno.5540
Seksjon
Artikler