Which questions should be asked in classroom talk in mathematics? Presentation and discussion of a questioning model

  • Inger Ulleberg OsloMet – Oslo Metropolitan University
  • Ida Heiberg Solem OsloMet – Oslo Metropolitan University
Emneord (Nøkkelord): Classroom talk, mathematising, questions, questioning model

Sammendrag

In this article, we focus on questions posed by the teacher in classroom talk in mathematics. Questions have been shown to be of great importance in developing productive classroom conversations and the students’ mathematical thinking. We present a questioning model with four different areas in which specific types of questions can be posed, and relate these question types to other researchers’ question categories. Our focus is on the purpose of the question as well as on the kind of answer that is expected. We present how the model can contribute to the understanding of practice through four examples from classroom observations in primary school. Our attention is directed towards movements in the classroom talk, as the four areas of the model are dynamically connected. We discuss how the model can function as an analytical tool for developing and analysing classroom talk in mathematics.

Keywords: classroom talk, mathematising, questions, questioning model


Hvilke spørsmål bør stilles i klassesamtaler i matematikk?
Presentasjon og diskusjon av en spørsmålsmodell

Sammendrag
I artikkelen fokuserer vi på spørsmål som stilles av læreren i klassesamtaler i matematikk. Spørsmål har vist seg å være av stor betydning når det gjelder å utvikle produktive klassesamtaler og å utvikle elevers matematiske tenkning. Vi presenterer en spørsmålsmodell med fire områder med ulike typer spørsmål, og vi knytter disse spørsmålstypene til andre forskeres spørsmålskategorier. Vårt fokus er på hensikten med spørsmålet så vel som på svaret som blir forventet. Vi presenterer hvordan modellen kan bidra til forståelse av praksis gjennom fire eksempler fra klasseromsobservasjoner på barnetrinnet. Vår interesse retter seg mot bevegelser i klassesamtalen, og å se hvordan de fire områdene er dynamisk knyttet sammen. Vi diskuterer hvordan modellen kan være et analytisk hjelpemiddel for å utvikle og analysere klassesamtaler i matematikk.

Nøkkelord: klassesamtale, matematisering, spørsmål, spørsmålsmodell

 

Forfatterbiografier

Inger Ulleberg, OsloMet – Oslo Metropolitan University

Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier

Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning

Ida Heiberg Solem, OsloMet – Oslo Metropolitan University

Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier

Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning

Publisert
2018-02-09
Hvordan referere
Ulleberg, I., & Solem, I. H. (2018). Which questions should be asked in classroom talk in mathematics? Presentation and discussion of a questioning model. Acta Didactica Norge, 12(1), Art, 3, 21, sider. https://doi.org/10.5617/adno.5607
Seksjon
Artikler