Inspired by image: A multimodal analysis of 10th grade English school-leaving written examinations set in Norway (2014-2018)

  • Ingrid Karoline Jakobsen Institutt for lærerutdanning og pedagogikk, UiT Norges arktiske universitet/ Department of Education, UiT The Arctic University of Norway

Sammendrag

Abstract
What role does multimodality play in assessment in the English subject in Norway? This article focuses on final written examinations from 2014 to 2018 and investigates the multimodal literacy skills that examinations invite lower secondary school students to demonstrate. Examinations in the English subject are digital and technically open to a rich multimodal practice. Analysis in this article finds that the texts to be read in examinations are carefully designed multimodal texts, with plentiful use of visual aspects of writing and with images that add significantly to the creation of complex cohesive ensembles. When it comes to the examination tasks, however, the opportunity for the students’ multimodal output is limited and ambiguous. In sum, there is an imbalance between input and output.

Keywords: multimodal literacy, multimodal texts, English, assessment, lower secondary school


Inspirert av bilder: En multimodal analyse av sentralt gitt skriftlig eksamen for 10. trinn i engelsk i Norge fra 2014 til 2018

Sammendrag
Hvilken rolle spiller multimodalitet i engelskfagets vurderingspraksis i Norge? Denne artikkelen fokuserer på avsluttende skriftlig eksamen fra 2014 til 2018, og undersøker hvilken multimodal literacy (tekstkyndighet) eksamen legger opp til at ungdomsskoleelever får vise fram. Eksamen i faget er digital og teknisk sett åpner den for en rik multimodal praksis. Analysen i artikkelen viser at eksamenstekstene elevene leser er nøye designede multimodale tekster, med rikelig bruk av visuelle aspekter ved skrift, og med bilder som bidrar til komplekse, helhetlige, sammensatte tekster. Når det gjelder eksamensoppgavene derimot, er elevens mulighet til å uttrykke seg multimodalt både begrenset og tvetydig. Alt i alt er det en ubalanse mellom det som skal leses og det som skal skrives til eksamen. 

Nøkkelord: multimodal literacy, sammensatte tekster, engelsk, vurdering, ungdomstrinn

Forfatterbiografi

Ingrid Karoline Jakobsen, Institutt for lærerutdanning og pedagogikk, UiT Norges arktiske universitet/ Department of Education, UiT The Arctic University of Norway

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk

Department of Education

Publisert
2019-03-15
Hvordan referere
Jakobsen, I. K. (2019). Inspired by image: A multimodal analysis of 10th grade English school-leaving written examinations set in Norway (2014-2018). Acta Didactica Norge, 13(1), Art. 5, 27 sider. https://doi.org/10.5617/adno.6248
Seksjon
Artikler