Vol 2, Nr 1 (2008)

Innholdsfortegnelse

Redaksjonelt

Nye artikler PDF
Rita E. Hvistendahl (Art. 12, 2 sider)
Ny årgang - Acta Didactica Norge 2008 PDF
Rita E. Hvistendahl (Art. 6, 2 sider)

Artikler

Didaktikk – fagdidaktikk, anstrengte eller fruktbare forhold? PDF
Bjørg Brandtzæg Gundem (Art. 1, 15 sider)
Mot eit moderne norskfag PDF
Magne Rogne (Art. 2, 24 sider)
A Case for Improved Reading Instruction for Academic English Reading Proficiency PDF
Glenn Ole Hellekjær (Art. 3, 17 sider)
Didaktiske modeller i lærerutdanningen. En analyse av lærerstudenters praksisrefleksjon PDF
Jon Magne Vestøl (Art. 4, 20 sider)
Young language learner (YLL) research: An overview of some international and national approaches PDF
Ion Drew, Angela Hasselgreen (Art. 5, 18 sider)
Intercultural competence - an aim for the teaching of English in Norway? PDF
Ragnhild Elisabeth Lund (Art. 9, 16 sider)
Praktisk tilnærming i praksis PDF
Gunn Elin Heimark (Art. 10, 19 sider)
Konfliktperspektiver i religionsundervisning og religionsdidaktikk - en bredere og bedre tilnærming til religion? PDF
Bengt Ove Andreassen (Art. 11, 22 sider)

Nyheter & omtale

Ny fagbok av Astrid Roe: Lesedidaktikk - etter den første leseopplæringen PDF
Rune Andreassen (Art. 7, 2 sider)
Trond Eiliv Hauge, Andreas Lund og Jon Magne Vestøl: Undervisning i endring – IKT, aktivitet, design PDF
Knut Steinar Engelsen (Art. 8, 3 sider)


ISSN 1504-9922