Redaksjonelle retningslinjer

Hovedfokus og spennvidde

Babylon – Nordisk tidsskrift for Midtøstenstudier er Nordens ledende vitenskapelige tidsskrift om samtidens Midtøsten. Tidsskriftet publiserer akademiske artikler, bokessay og anmeldelser innenfor fagfeltet. Bidragene er i hovedsak skrevet på skandinaviske språk, men Babylon trykker i utvalgte tilfeller engelskspråklige bidrag fra ikke-skandinaviske forfattere.

Babylon leses av forskere, studenter, journalister og andre som arbeider med, eller er interessert i, Midtøsten. Babylon er representert i de fleste av landets ledende fag- og institusjonsbibliotek. Tidsskriftet distribueres også via privat abonnement og ledende bokhandlere.

 

Seksjonsretningslinjer

Innledning

Merket Bidrag mottas Merket Indeksert Merket Fagfellevurdert

Artikler

Merket Bidrag mottas Merket Indeksert Merket Fagfellevurdert

Intervju

Umerket Bidrag mottas Umerket Indeksert Umerket Fagfellevurdert

Foto

Merket Bidrag mottas Merket Indeksert Merket Fagfellevurdert

Essay

Merket Bidrag mottas Merket Indeksert Merket Fagfellevurdert

Bokanmeldelser

Umerket Bidrag mottas Umerket Indeksert Umerket Fagfellevurdert
 

Om fagvurderingsprosessen

Alle artikler som blir sendt inn til Babylon vil bli fagfellevurdert for å sikre at de oppfyller de nødvendige vitenskapelige kravene for publisering. Tidsskriftet operer med dobbel-blind fagfellevurdering som betyr at Babylon sender artikkelen til to anonyme fagfeller som uavhengig av hverandre avgjør kvaliteten på artikkelen.

 

Publiseringsfrekvens

Babylon nordisk tidsskrift for midtøstenstudier gir ut to nummer i året.

 

Open Access-retningslinjer

Dette tidsskriftet publiseres fra januar 2017 som open access i henhold til prinsippet om at forskning skal være offentlig tilgjengelig og bidra til kunnskapsdeling.

 


ISSN: 2535-3098