Tidsskriftets historie

Babylon – Nordisk tidsskrift for Midtøstenstudier er Nordens ledende vitenskapelige tidsskrift om samtidens Midtøsten. 

Tidsskriftet kom først ut våren 2003, og har siden utgitt to solide numre i året, og et dobbeltnummer i 2015. Tidligere har hvert nummer fokusert på et gitt tema, og derigjennom belyser dette fra ulike vinkler og fagperspektiver, mens nyere nummer har samlet den mest aktuelle forskningen fra området over et bredt spekter av tema. 

Fra og med 01/2009 har Babylon etablert tosidig anonym ekstern fagfellevurdering, og er nå et nivå 1-tidsskrift i tellekantsystemet. Redaksjonen engasjerer fagfeller fra de nordiske forskningsmiljøene etter behov. Dette innebærer at medlemmer av redaksjonen ikke fungerer som fagfeller.

 

TIDLIGERE REDAKTØRER

2014-2017 Gjermund Granlund og Kristian Takvam Kindt
2013-2014 Jørgen Jensehaugen
2011-2013 Nils Ivar Lahlum
2010-2011 Jørgen Jensehaugen
2009-2010 Hilde Lysengen Havro
2007-2009 Hilde Tørhaug
2007          Gina Lende
2004-2006 Kjetil Selvik
2003-2004 Jacob Høigilt

TIDLIGERE REDAKSJONSMEDLEMMER

Glen Jensen Mangerøy | Heidi Breen Råken | Kai Kverme | Ellen Krystad | Mona Abdel-Fadil | Saira Basit | Izabela Buraczewska | Anne Louise Aartun Bye | Janne Bøe | Mona Helen Farstad | Tine Ustad Figenschou | Åsmund Gram Dokka | Christian Gahre | Hilde Lysengen Havro | Jacob Høigilt | Jan Wilhelm Kavli | Nils Ivar Lahlum | Gina Lende | Thomas McNicol | Naima Mouleb | Kathrine Pettersen | Ane Mannsåker Roald | Tilde Rosmer | Eirik Salomonsen | Kjetil Selvik | Dag Steinsvik | Trude Strand | Kjetil Sæther | Stian Johansen Tiller | Åge A. Tiltnes | Hilde TørhaugISSN: 2535-3098