Online-mobilisering for borgerrettigheter i Saudi-Arabia

Ida Nicolaisen Almestad

Sammendrag


Saudierne mobiliserer online, og krever i kraft av å være statsborgere en ny sosial kontrakt som også garanterer deres politiske og sivile rettigheter. Denne utviklingen viser renteniststatens begrensninger når det kommer til å «kjøpe» folkets lydighet.


Fulltekst:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.5617/ba.4168

Innkommende lenker

  • Det er p.t. ingen innkommende lenker.