Militant islamisme og "legitim" vold

Åshild Kolås

Sammendrag


Militant islamisme bygger på to grunnleggende ideer: muslimske forestillinger om hellig krig og den moderne politiske voldsdoktrinen, nasjonalistisk militarisme. Det ideologiske kunststykket har vært å forene den statlige krigsretorikken med religiøs retorikk til et tilsynelatende logisk hele.


Fulltekst:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.5617/ba.4191

Innkommende lenker

  • Det er p.t. ingen innkommende lenker.